Poprawny komin

Kształt przekroju Przewód kominowy powinien na całej długości mieć jednolity, regularny kształt – kwadratowy, prostokątny lub okrągły. Najlepiej gdy przekrój przewodu kominowego jest taki sam jak przekrój wylotu przewodu dymowego z wkładu lub kasety i na połączeniu nie montuje się redukcji. Wymiary minimalne Przekrój lub średnica Kształt przekroju
Przewód kominowy powinien na całej długości mieć jednolity, regularny kształt – kwadratowy, prostokątny lub okrągły. Najlepiej gdy przekrój przewodu kominowego jest taki sam jak przekrój wylotu przewodu dymowego z wkładu lub kasety i na połączeniu nie montuje się redukcji.

Wymiary minimalne
Przekrój lub średnica przewodu kominowego powinny być dostosowane do wielkości paleniska kominka:
  • gdy otwór paleniska jest mniejszy niż 0,25m2 najmniejszy dopuszczalny przekrój przewodu prostokątnego wynosi 15 x 15 cm, a najmniejsza średnica przewodu okrągłego 15 cm
  • gdy otwór paleniska jest większy niż 0,25 m2 minimalny przekrój przewodu prostokątnego to 14 x 20 cm, a minimalna średnica przewodu okrągłego 18 cm
  • wysokość przewodu kominowego musi mieć co najmniej 4 m (od miejsca podłączenia przewodu do jego wylotu)

Przebieg
Przewód powinien być pionowy. Dopuszcza się nie więcej niż dwa zagięcia, czyli jedną niepionową część przewodu. Kąt odchylenia jej od pionu nie powinien być większy niż 30%, długość do 2 m.

Wylot
Na wylocie komina nie zaleca się instalowania okapnika. Powoduje on powstawanie zawirowań wokół wylotu, które utrudniają wypływ dymu. W rejonach górzystych i nadmorskich, aby złagodzić wpływ wiatru i zapewnić w miarę stabilny ciąg, stosuje się specjalne zakończenie wylotu komina.